KOSTERN 11

Fastigheten ligger på Balticvägen 2 ett par hundra meter från pendelstationen Södertälje Hamn Station. Närområdet utgörs främst av handel, bostäder och lättare industri.  Flertalet busslinjer trafikerar området. 

På fastigheten finns en större byggnad uppförd i tre plan vilken är sammanbyggd med två mindre byggnadskroppar. Byggnaden genomgick en större ombyggnation och renovering under såväl 2011 som 1990 där även tekniska installationer uppgraderades.

FAKTA

Adress
Balticvägen 2

Kommun
Södertälje

Ort
Västra Hamnen

 

 

Fastighetstyp
Handel, skola, kontor

Total area
7 561

Renoveringsår
2011, 1990