MÄLARVARVET 4

Fastigheten är beläget på Långholmen, ön mellan Södermalm och Kungsholmen i centrala Stockholm. Fastigheten innefattar ett varv, varvskontor, butik, verkstad och moderna kontorslokaler. Till fastigheten hör även 45 parkeringsplatser och en lång kaj.

Två större byggnader är uppförda under sent 1800-tal respektive tidigt 1900-tal. Båda byggnaderna har renoverats under det senaste seklet varför Landera kan erbjuda sina hyresgäster moderna lokaler i en kulturhistorisk miljö. Hela området är av Stadsmuseet klassificerat som kulturhistoriskt med värdefull bebyggelse.

FAKTA

Adress
Mälarvarvsbacken 6-12, 34

Kommun
Stockholm

Ort
Lånngholmen

 

 

Fastighetstyp
Kontor, butik, varv

Total area
3 006

Renoveringsår
2000/2010-tal