STEGSHOLM 3:5

Fastigheten, benämnt Stegsholm, finns omnämnd redan under 1200-talet då den ingick I den Tyska orderns godsinnehav. 1860 förvärvades gården av “Prins Carls uppfostringsinrättning för fattiga barn” vilket var en ideell stifelse. Inrättningen lades ned 1939 och användes därefter såsom jordbruksskola fram till 1968. Därefter har Stegsholm använts som vårboende och gör så än idag. 

På fastigheten finns totalt 10 byggnader. Byggnaderna används som vårdboende och håller mycket hög teknisk standard. Landera har under 2014 genomfört större renoveringar av fasad och badrum på vissa av byggnaderna.

FAKTA

Adress
Gålövägen 30

Kommun
Haninge

Ort
Gålö

 

 

Fastighetstyp
Vård

Total area
2 450

Renoveringsår
2014