TOLKEN 3

Fastigheten ligger på Sköntorpsvägen 11 i Årsta, cirka 5 kilometer från centrala Stockholm. Området utgörs av flerbostadshus och har mycket goda kommunikationer i form av väg 73 mot Nynäshamn, väg 226 mot Huddinge samt E4/E20. Allmänna kommunikationer finns att tillgå i form av tunnelbana, bussar samt tvärbana i öst-västlig riktning.

På fastigheten finns ett bostadshus uppfört år 1947. Byggnaden har åtta vååningar ovan mark samt källare och vind. Byggnaden har genomgått omfattande renovering under senare år vilket bl.a. omfattar stambyte, fasad, balkonger, elstiger m.m.

FAKTA

Adress
Sköntorpsvägen 11

Kommun
Stockholm

Ort
Årsta

 

 

Fastighetstyp
Bostad

Total area
2 227

Renoveringsår
2010-tal