BOLÄNDERNA 8:12

Fastigheten ligger på Bergsbrunnagatan 9-11 i Boländerna, Uppsala. På gångavstånd finns Uppsala centrum och Resecentrum. Serviceutbudet är gott då området är väl utvecklat avseende handel. Området består av lättare industrifastigheter samt handelsfastigheter.

På fastigheten finns två byggnader uppförda. Huvudbyggnaden används för skola och i den mindre angränsande byggnaden bedrivs gymverksamhet. Båda byggnaderna är i mycket gott skick där huvudbyggnaden anpassades och genomgick en större ombyggnation under 2015.

FAKTA

Adress
Bergsbrunnagatan 9-11

Kommun
Uppsala

Ort
Boländerna

 

 

Fastighetstyp
Skola

Total area
2 100 kvm

Renoveringsår
2015