degoo-banner

 

degoo-artikelDegoo ─ den säkra lösningen för att spara filer 

Degoo är en kostnadsfri, automatisk, online backup (fillagring) där upp till 100 GB ledig backup kan lagras genom att dela oanvänt utrymme på hårddisken. Mängden fri backup avgörs av hur mycket tid användaren spenderar på nätet. Om användaren behöver mer backup kan detta köpas till en låg kostnad.

Degoo fokuserar på enkelhet. Det är enkelt att lägga till, redigera eller ta bort filer i de säkerhetskopierade mapparna. Degoo kommer upptäcka eventuella förändringar och säkerhetskopiera användarens filer automatiskt.

Även om datorn stängs av mitt i en backup kommer Degoo återuppta användarens backup när datorn slås på igen. Utrymmet som delas används som en backupplats för någon annan. Det är både billigare och säkrare än att använda en serverbaserad lösning för säkerhetskopiering. Varje fil som väljs för backup komprimeras, krypteras och indelas i små bitar innan de sprids till fler än 300 platser över hela världen. Detta gör att filer som sparas via Degoo är skyddade mot allt från hackerattacker till miljökatastrofer.